De missie van Gym- en Dansclub Willen is Kunnen is kansen scheppen om een zo ruim mogelijk publiek te stimuleren tot een actieve vrijetijdsbesteding en een actieve levensstijl, en bezielt haar leden:

 • om er een levenslange gewoonte van te maken;
 • om hen te doen kiezen voor een leven waar beweging een inherent aspect is aan het gevoel van welbehagen.

 

Hierbij streven we bewust naar integrale kwaliteit.

Dit doen we door:

 • te investeren in sportaccommodatie en sportmateriaal;
 • een kwalitatief hoogstaand sportaanbod te bieden door o.a. gekwalificeerde lesgevers/lesgeefsters aan te trekken of op te leiden;
 • te zorgen voor voldoende ondersteuning en subsidiëring (financiële inbreng: eigen middelen en inbreng van derden);
 • te streven naar goed bestuur (interactief, positief denkend, vernieuwend, kwaliteitsverhogend en met respect voor ieders inbreng);
 • permanente vorming en bijscholing aan te bieden en te stimuleren.

De vereniging helpt jongeren in hun groei naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en weerbaarheid. 

De vereniging stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij kansarm is. De financiële drempel houden we bewust laag.

De vereniging funcioneert in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband.

De vereniging wil zich profileren als een club met aandacht voor duurzaamheid door 

 • efficiënt gebruik maken van licht en verwarming
 • papierberg doen krimpen (door o.a. gebruik te maken van een online platform: twizzit)
 • selectief verzamelen van afval (PMD, papier, batterijen...)
 • carpooling promoten tijdens verplaatsingen
 • gymnasten aanmoedigen om per fiets naar de turnclub te komen
 • ...