De Recre@Gym Meisjes is een turngroep voor meisjes van 7 tot 15 jaar.

Deze groep turnt op woensdag van 17u30 tot 19u00 en op vrijdag van 18u00 tot 19u30,
telkens in zaal Albert Milh.

 

Om in deze groep in te stappen moeten de kinderen al bepaalde basisvaardigheden bezitten.

Elk jaar worden begin juni ingangsproevetjes georganiseerd.
(hou de website in de gaten voor de correcte datum)
Kinderen die geselecteerd worden, turnen tot eind september op proef.
Eind september wordt een laatste test afgenomen.
De kinderen worden geëvalueerd op inzet en vooruitgang in de vereiste vaardigheden volgens hun leeftijdscategorie.

Bij een positieve evaluatie kunnen de kinderen instappen.

Alle meisjes worden op het einde van het turnjaar opnieuw geëvalueerd om te zien of de vooropgestelde doelen bereikt zijn. Ze krijgen eventuele werkpunten en doelstellingen mee naar het volgend turnjaar toe. Bij het niet behalen van de doelstellingen kan het zijn dat we meisjes doorsturen naar andere turngroepen.

Hieronder vinden jullie de basisvaardigheden die de meisjes moeten bezitten om bij de groep te kunnen aansluiten;

7-jarigen

 • goede lenigheid, spanning en kracht
 • basisvaardigheden: een koprol, rad, radslag en handenstand-koprol moeten zelfstandig en correct kunnen uitgevoerd worden.
 • beginfase van Brug voor/Brug Rug moeten met hulp durven uitgevoerd worden.

 

8- tot 9-jarigen

 • goede lenigheid, spanning en kracht.
 • basisvaardigheden: koprol, rad, radslag, handenstand, handenstand-koprol moeten zelfstandig en correct kunnen uitgevoerd worden.
 • brug voor/Brug Rug en overslag moeten met hulp kunnen uitgevoerd worden.

 

10-jarigen

 • goede lenigheid, spanning en kracht.
 • basisvaardigheden: koprol, rad, handenstand, handenstand-koprol, Brug voor/Brug Rug moeten zelfstandig en correct kunnen uitgevoerd worden.
 • overslag en flik moeten met hulp kunnen uitgevoerd worden.

 

11-jarigen

 • goede lenigheid, spanning en kracht.
 • basisvaardigheden: koprol, rad, handenstand, handenstand-koprol, Brug voor/Brug Rug, Overslag kunnen uitvoeren.
 • flik moet met hulp kunnen uitgevoerd worden.

 

-----------------------------------------------

Kinderen jonger dan 7 jaar en die de basisvaardigheden van de 1ste leeftijdsgroep kunnen uitvoeren zijn ook toegelaten.

Kinderen ouder dan 11 jaar kunnen aansluiten bij de Tieners zonder ingangstesten.

------------------------------------------------