De tumblingafdeling staat open voor kinderen vanaf het 3de leerjaar met wat turnervaring.  Zij trainen een 7-tal uur per week.

Er wordt getraind op A-, B- en I-niveau en de gymnasten nemen ook binnen hun categorie deel aan wedstrijden.

De selecties gaan jaarlijks door in de periode mei/juni.

 

Voor meer info kan je terecht bij Gwenny Vandendriessche.