In het belang van de jeugd

Begin september had de algemene, statutaire vergadering van de Vlaamse Gymnastiekederatie plaats. Daar werd een nieuwe raad van bestuur gekozen. Peter Frederickx van Diestse Turnkring werd aangesteld als voorzitter, Paul Standaert van WIK Oostende als ondervoorzitter. Voor de Oostendse turnvereniging is het een hele eer een vertegenwoordiging te hebben op het hoogste niveau. Daarom is het belangrijk de ervaren ‘octopus’ Paul Standaert aan u voor te stellen!

Paul Standaert (65) is afkomstig van Maldegem en woont in Gent. Hij is een gepassioneerde opvoeder in de bijzondere jeugdzorg en was meer dan 20 jaar als directeur actief bij Partena Kinderbijslag. Sportief was hij twaalf jaar bestuurslid van Turnclub Drongen en fungeerde als medeorganisator van internationale worldcups trampoline. Vanaf 2016 was hij al bestuurder binnen de Vlaamse Gymnastiekfederatie.

“Ik ben al vijftien jaar actief als vrijwilliger bij Panathlon Internationaal en als huidig voorzitter van district België, heb ik me, in samenspraak met WIK, kandidaat gesteld als ondervoorzitter bij de Gymfed”, vertelt Paul Standaert, die, uit vriendschap met WIK-trainer en jurylid, Joeri De Jonghe, zes jaar geleden lid werd van de Oostendse turnclub. “Sport en topsport zijn een essentieel deel van onze maatschappij en betekenen voor onze jongeren, naast het plezier dat je eraan beleeft, ook een stimulans voor een gezonde levenshouding. Sport bevordert de integratie van kansrijken en kansarmen. Mijn interesse voor een bestuursfunctie binnen de Gymfed is gebaseerd op mijn persoonlijk engagement. Als ouder van drie kinderen en ook als grootouder, was en ben ik hiermee sterk begaan. Als ondervoorzitter wil ik waken over een transparant beleid, een verdere professionalisering en een vlotte samenwerking met onze sterke, succesvolle clubs. Onze ambitie moet erin bestaan ook de volgende generatie gymnasten, in alle disciplines, te zien schitteren op de internationale podia. Uiteraard hoop ik dat mijn ervaring bij Panathlon een meerwaarde zal zijn om de federatie internationaal te vertegenwoordigen en nog meer te betrekken bij beslissingen van de overheid.” (FRO)

 

Artikel uit de Krant van West-Vlaanderen, de Zeewacht

WIK Oostende heeft een uitgebreide keuze aan mogelijkheden voor jong en oud.

Je vindt hier de folder met alle groepen, dagen, uren en tarieven.

 

Heb je hier nog vragen over, mail dan gerust naar secretariaat@wikoostende.be

 

Is je inspiratie een beetje op?

Heb je een energieke kleuter?

Gebruik de tablet niet om in de zetel te gamen, maar haal ze boven om je kleuter in beweging te krijgen.
Gymfed plaatste heel wat filmpjes online met leuke oefeningen om je oogappel een hele poos aan de gang te houden.

Je vindt ze hier: http://gymbo.gymfed.be/articles/thuis-in-actie-met-kidies

Geachte ouders en leden van WIK,

In het kader van de vernieuwde privacywetgeving laten we weten dat WIK al altijd uiterst zorgvuldig omgesprongen is met persoonsgegevens.

Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen. We behandelen ledengegevens als strikt vertrouwelijk en gebruiken ze uitsluitend binnen de clubwerking.

De gymnastiekfederatie Vlaanderen promoot het gymtastisch sporten: klik op de banner voor meer info.

Televisie, computer en allerlei virtuele games nemen een belangrijke rol in in het leven van onze kinderen.
Toch is het levensnoodzakelijk dat een kind voldoende beweging heeft en aan sport doet.
En dan telt een spelletje wii sports niet mee.
Dus: sluit je aan bij WIK en...beweeg reëel!
Een  meisje.
Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.
 
Ze danst,
ze danst met lange ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,
 
ze danst door deuren en door ramen
en door lange, lankmoedige dagen -
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer -
 
en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt
denkt ze: ik?
Ik val niet, ik dans.
 
Toon Tellegen
Uit: Kruis en munt
      Querido, 2000
Vreugdebeleving in de sport ontstaat uit:
  • Tevredenheid over het kunnen en mogen bewegen, behendig te zijn.
  • Het besef dat je je eigen lichaam onder controle hebt, dat je je vaardigheid beheerst en ze op een goede manier aanwendt.
  • De kansen die je krijgt om jezelf te overtreffen, een nooit gezien prestatie weg te geven.
  • De kracht van samenspel, je kunt veel dingen in de sport niet alleen, je overwint samen en je deelt de vreugde.
  • De tevredenheid van fair play en de fierheid een overwinning eerlijk te hebben behaald.

 

Hoop niet om goede turn- of dansscores te halen, train ervoor!
 
Motivatie + inzet + volhouden = succes!
 
Verliezers klagen... kampioenen trainen!
 
Turn niet tegen anderen, turn tegen jezelf!
 
Succes is niet eeuwig en falen niet fataal.
Wat telt, is de moed om door te gaan (van onze "sportieve" vriend W. Churchill)

 

Sporten of beweging is niet minder dan een medicijn voor geest en lichaam.

 

Gymnastiek is een van de meest toegankelijke sporten ter wereld, darts buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

Gelukkige Verjaardag!
23/09
Floor Demyttenaere
24/09
Ilse Cordy
25/09
Sofie Vanwyngaerden
25/09
AnaÏs Opstaele
26/09
Raoul Dergeloo
26/09
Sandra Devriendt
26/09
Christel Vanthournout
26/09
Matteo Keirse
Toekomstige events
Steun onze verenging via Trooper

WIK Oostende    |    Kaïrostraat 91   |   8400 Oostende   |   secretariaat@wikoostende.be

© 2019, website powered by Twizzit.com